raad van bestuur

Als vzw wordt de werking van Radio Mol in goede banen geleid door een Raad van Bestuur. Deze Raad wordt samengesteld door de Algemene Vergadering, waarvan elke Radio Mol-medewerker deel uitmaakt. Elk jaar komt de Algemene Vergadering minstens één keer samen om het beleid en de werking van het bestuur te bespreken.

Dankzij de Raad van Bestuur beschikt Radio Mol niet enkel over een voorzitter, maar tevens over minstens één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een schatbewaarder. Deze personen besturen de vzw, ondernemen allerlei initiatieven en vertegenwoordigen Radio Mol bij alle gerechtelijke en officiële handelingen.

Vanuit de schoot van de Raad van Bestuur vertrekken o.a. de initiatieven voor de Radio Mol Stranddag, gebeurt de opvolging van de wettelijke bepalingen van het nieuwe frequentieplan, worden dossiers ingediend, gebeurt de opvolging van de dagelijkse werking, de aankopen van het technisch materiaal, het aansturen van de medewerkers en vooral de kwaliteitsbewaking van de programma’s. 

Leden Raad van Bestuur:

Frank Hus voorzitter, algemene leiding
Jeroen Jacobs secretaris en technische ondersteuning
Daan Masset programmatie
Thomas Laenen muziekformat
Stef Geeraerts muziekformat en programmatie
Peter Van de Mert opleiding nieuwe medewerkers
Tom Lodewijckx technische opleiding nieuwe medewerkers